KDV De Boefjes

Kinderdagverblijf (KDV) De Boefjes biedt opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Ouders vertrouwen hun waardevolste bezit, hun kinderen toe aan KDV de Boefjes en hier gaan wij zorgvuldig en professioneel mee om.

Kinderdagverblijf De Boefjes draagt de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en verzorging van kinderen, die door de ouders aan het kinderdagverblijf worden toevertrouwd.

“KDV De Boefjes wil een leef – en ervaringswereld creëren, waarin enerzijds ruimte wordt gegeven aan de eigenheid van elk kind, anderzijds aandacht wordt gegeven aan het samen leven en spelen in groepsverband, op zodanige manier dat elk kind zich prettig voelt en zich kan ontplooien.”

Dit gebeurt in samenwerking met de ouders, met als basis: wederzijds vertrouwen, openheid en respect voor elkaars mening, ideeën en culturele waarden.

De missie van kinderdagverblijf De Boefjes is om op een prettige, warme en veilige manier opvang te bieden aan de belangrijkste mensen van de wereld; onze kinderen, onze toekomst. Daarom belichten wij het belang van kinderopvang De Boefjes vanuit drie kanten:

Het kind; Het kind komt in contact met andere verzorgers en leeftijdsgenoten. Waardoor het kind zijn eigen identiteit en autonomie ontwikkeld. Het kind wordt begeleid en gestimuleerd in zijn ontwikkeling. Het kind leert vaardigheden passend bij zijn leeftijd.

De ouders; Ouders krijgen de mogelijkheid om werk en ouderschap te combineren, omdat hun kind opgevangen kan worden door professionele pedagogisch medewerkers. Het voordeel voor de ouders en het kind is, dat er continue aandacht is voor de ontwikkeling van het kind.

De samenleving; Het kind leert het meest in zijn de eerste levensjaren. Wat het kind in deze jaren ervaart, voelt en verwerkt vormt de basis voor de rest van zijn leven. Wij leveren onze bijdrage aan de samenleving, door een sociaal- en emotionele veilige fundament te leggen bij het kind, waaruit hij de wereld verder zal verkennen. Daarnaast leveren wij een bijdrage aan de economische samenleving, doordat ouders kunnen gaan werken.

Onze visie Kinderdagverblijf De Boefjes heeft als doel een opvoedklimaat te creëren voor kinderen waarin zij kunnen opgroeien tot ontdekkende, zelfstandige, autonome kleuters met een positief beeld van zichzelf. Daarom begeleiden wij kinderen met veel aandacht, om zo hun ontwikkeling te stimuleren. Wij bieden kinderen een veilige en vertrouwde plek van waaruit zij de wereld om zich heen kunnen ontdekken.

Kinderopvang De Boefjes

Dierenselaan 24
2573 KH Den Haag
LRK-nummer: 133310802

BSO De Boefjes

Apeldoornselaan 113
2573 LE Den Haag
LRK-nummer: 137705037

Openingstijden

Elke werkdag geopend van
07.30u tot 18.00u

Telefoon: 070 - 369 81 81

Werken bij de Boefjes?

Op dit moment hebben we
de volgende vacatures

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Stuur een e-mail