Kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten die u maakt voor kinderopvang. Of u deze toeslag krijgt, hangt af van uw inkomen en het aantal uren dat u en eventueel uw partner werken. U vraagt Kinderopvangtoeslag aan bij de belastingdienst. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt ook af van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat, het aantal uren opvang en de uurprijs. Op de website van de belastingdienst kunt u een proefberekening maken. U kunt dan zien hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen.

Kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij de belastingdienst Toeslagen. U hoeft maar 1 keer kinderopvangtoeslag aan te vragen. daarna krijgt u de toeslag ieder jaar vanzelf.

LET OP! Wijzigt uw situatie? Dan moet u dit wel doorgeven.

Kinderopvangorganisaties bevoegd om BSN op te vragen

Kinderopvangorganisaties zijn wettelijk bevoegd (conform artikel 38 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en artikel 1a en 1b van het Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen) en zelfs verplicht om ten behoeve van de kinderopvangtoeslag ouders te vragen naar hun BurgerServiceNummer (BSN) en dat van hun kind.

Wij vragen die gegevens op bij ouders, zodat de Belastingdienst/Toeslagen de administratie van het aantal genoten opvanguren kan koppelen aan de bij de Belastingdienst bekende gegevens.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl.

Wijzigingen Kinderopvangtoeslag 2016

Stopt u in 2016 met werken of wordt u werkloos? Dan hebt u nog 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Gaat u binnen deze 6 maanden niet werken, geen opleiding, inburgeringscursus of traject naar werk volgen? Dan hebt u na deze 6 maanden geen recht meer op kinderopvangtoeslag. U moet de kinderopvangtoeslag stopzetten. Hebt u minder opvanguren gebruikt dan het aantal uren waar u recht op hebt? Dan mag u de uren die u over hebt ook na deze 6 maanden gebruiken. Hebt u deze uren gebruikt? Zet de kinderopvangtoeslag dan stop. Dit moet in ieder geval voor 31 december 2016. Hebt u meer kinderen die naar de kinderopvang gaan? Voor het kind met de meeste opvanguren krijgt u een lagere vergoeding. Hebt u kinderen met evenveel opvanguren? En zijn de kosten niet even hoog? Dan krijgt u voor het kind met de hoogste kosten een lagere vergoeding. Eerder was dit het kind met de laagste kosten. Hierdoor kunt u iets minder kinderopvangtoeslag krijgen.

Contactinformatie

Kinderopvang De Boefjes
Dierenselaan 24
2573 KH Den Haag
Telefoon 070 - 369 81 81
LRK-nummer: 133310802

Openingstijden

Elke werkdag geopend van
06.30u tot 18.00u

Werken bij de Boefjes?

Op dit moment hebben we
de volgende vacatures

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Stuur een e-mail