Kinderdagverblijf De Boefjes

KDV De Boefjes is een klein en betrokken kinderdagverblijf.
Sinds 2011 zijn we gevestigd aan de Dierenselaan 24 te Den Haag.
Ons kinderdagverblijf biedt opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar.
Wij bieden een omgeving waarin elk kind zich vertrouwd en prettig kan voelen, zich kan ontwikkelen in zijn/haar eigen tempo. Door onze kleinschaligheid creëren we een veilige, huiselijke en gezellige sfeer.

Werken aan kwaliteit

Bij KDV De Boefjes zijn we continu op zoek naar nieuwe inzichten, daarom werken we graag samen met de beste experts in ons vakgebied. Door open te staan voor hun inzichten kunnen we de kwaliteit van onze opvang steeds weer verbeteren door duidelijke afspraken te maken en richting te kiezen.

Ons team van kwaliteitsmedewerkers houdt zich bezig met maken en vastleggen van de afspraken en procedures. Bijvoorbeeld over gezondheid, veiligheid maar ook over eten en drinken. Zo is voor de medewerkers duidelijk hoe ze moeten werken én weten ouders waar ze aan toe zijn.

Wettelijke vereisten

Er zijn ook en aantal wettelijke vereisten waaraan voldaan moet worden, zoals de Wet Kinderopvang. Deze wet stelt als eis dat de kinderopvang een risico-inventarisatie met betrekking tot veiligheid én gezondheid uitvoert en inzicht geeft in onze veiligheids- en gezondheidsbeleid aan de hand van een verslag.